barell

Lično

8. jul 2013.

Kako drugoga kritikovati

Vino ti je nikakvo! Ovo ti je baš loše... Kakvo mi je ovo sirće sipano? I ti smatraš ovo kaberneom!?

Sistem i red se mogu uvesti preko noći, pukim dekretima. Međutim, da bi stvar trajala, ipak je važno propratiti to razumnim obrazloženjem. Neki mudri ljudi su davno pisali o osnovnim pravilima ponašanja, te svrsishodnosti implementacije tih pravila u život kao takav. Metode koje se praktikuju prilikom kritikovanja vina vrlo često ne postižu cilj. A možda cilj i nije da se stvari poprave? Kako bilo da bilo, u slavu iskonske mudrosti, objavljujemo segment iz velike knjige „Hagakure“ (Jamamoto) koji se odnosi upravo na kritike.

„Veoma je važno prekorevati druge osobe i ispravljati njihove greške. To je uistinu čin milosrđa, prvi zadatak u službi samuraja. Da bi se on ispravno obavio, neophodno je uložiti mnogo truda. Lako je otkriti jake i slabe strane u ponašanju drugih; isto je tako lako da se one kritikuju. Očigledno da većina ljudi smatra rezultatom svoje dobrote ako drugima kaže ono što oni ne žele da čuju; a ako se njihove kritike ne shvate ozbiljno, pa dobro, znači da se tu ne može ništa učiniti. Takav način ponašanja je potpuno bez zasluge. Rezultat nije ništa veći nego kada se osoba vređa i namerno zbunjuje. To je jednostavan način da se čovek oslobodi onoga što mu na srcu leži.

Pre nego što se počne sa kritikovanjem PRE SVEGA bi trebalo da budemo sigurni da će to osoba na koju ciljamo prihvatiti. Trebalo bi PRE SVEGA da postanemo njen prijatelj, da delimo njene brige i da se tako ponašamo da potpuno zadobijemo njeno poverenje u tolikoj meri da ona veruje u ono što joj se kaže. A onda treba taktično postupati, razmisliti o tome da se stvari kažu na najbolji moguć način i u najpogodnijem trenutku – možda u pismu ili po povratku sa prijatno provedene večeri. Moglo bi da se počne sa pripovedanjem sopstvenih slabosti i tako ostaviti sagovorniku da pogodi na šta se cilja a da se ne izgovori nijedna BESKORISNA reč. Najpre treba hvaliti njegovu energiju, treba dati sve od sebe da se on ohrabri i treba ga dovesti u takvo stanje prijemčivosti da će upijati vaše reči onako kao što žedan čovek pije vodu. A onda se može nastaviti sa njegovim greškama. Strahovito je teško dobro kritikovati.

Iz iskustva znam da se sa lošim navikama koje su se ustaljivale dugi niz godina tako lako ne prekida. Za sve samuraje što daimiju služe izgledalo bi mi da je to zaista milosrdno držanje ako bi između sebe održavali prisnu i prijateljsku atmosferu i ako bi se međusobno kritikovali da bi na kraju svi što je moguće bolje služili daimiju. Dovesti nekoga u zabunu nije nikakva hrabrost. Kako takva taktika može da urodi plodovima?“

Zamenite neke imenice iz ovog odeljka vinskim (samuraj - vinar, daimio - uživalac vina, itd.) i imate nešto što se zove kičma kodeksa.

 

Profesor Dionisije

"Mlada šumadijska vinarija je osujećena u nameri da svoj novi Merlo nazove Kalifornija, pošto postoji osnovana sumnja da je to geografski pojam. Na taj način sprečena je potencijalna velika prevara svih trideset uživalaca ovog vina."

(saopštenje za javnost, "Ministarstvo za istraživanje vina i krcanje dekantera")